HAYATO

UNDERDOG #27 (SOMECITY TOKYO)

172cm / 63kg - 日本体育大学

UNDERDOG - SOMECITY TOKYO

SOMECITY TOKYO