ITOKEN

EGOLA #20 (SOMECITY NAGOYA)

178cm / 78kg

伊藤 健太
浜松大学

EGOLA - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA