masaki

Larus #0 (SOMECITY NAGOYA)

184cm / 80kg

中川真輝
愛知学泉大学

Larus - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA