HYOGO

EGOLA # (SOMECITY NAGOYA)

185cm / 90kg

兵後 勇次
大東文化大学

EGOLA - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA