TEAM ANT

SOMECITY TOKYO

YUKKE率いる新チーム

SOMECITY 2023-2024 TOKYO 1st シーズンからレギュラーチームとして参戦。
"最狂最速"と称されるYUKKEが中心となり結成された新チーム。

SOMECITY TOKYO