News

大阪

【ロスター変更情報】大阪籠球会

大阪籠球会のロスターに変更がありました。

#6 TAKA →IN

上記の選手はSOMECITY 2011-2012 OSAKA 2nd 第2戦以降、出場可能となります。

2011/10/11(Tue)
SOMECITY OSAKA