TAISHI

UNDERDOG #26 (SOMECITY TOKYO)

188cm / 94kg - 聖徳学園高校

UNDERDOG - SOMECITY TOKYO

SOMECITY TOKYO