TSUYOSHI

BRM #19 (SOMECITY TOKYO)

167cm / 67kg - 明星大学

instagram : tsuyo_19

BRM - SOMECITY TOKYO

SOMECITY TOKYO