koki

DYNASTY #25 (SOMECITY NAGOYA)

和田幸己 - 183cm / 80kg - 名電高校・大阪学院大学

DYNASTY - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA