IIDA

DYNASTY #10 (SOMECITY NAGOYA)

飯田貴大 - 192cm / 95kg - 飛龍高校・専修大学

DYNASTY - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA