CHIKARA

FREEDOM #0 (SOMECITY OSAKA)

兼高主税 - 180cm / 77kg - 履正社医療スポーツ専門学校

Instagram : ckr.k0202
Twitter : ckr_kntk22

FREEDOM - SOMECITY OSAKA

SOMECITY OSAKA