HIROMU

EGOLA #99 (SOMECITY NAGOYA)

木村拓貴 - 180cm / 73kg - 拓殖大学

EGOLA - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA