SADO

EGOLA #91 (SOMECITY NAGOYA)

182cm / 60kg

佐土平 智史
中部第一高校

EGOLA - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA