YOSHI

FRONTOOTH #5 (SOMECITY OSAKA)

小川 佳孝 - 192cm / 102kg - 中京大学

Instagram : 1ystk
Twitter : 1Ystk

FRONTOOTH - SOMECITY OSAKA

SOMECITY OSAKA