NAGA

FRONTOOTH #41 (SOMECITY OSAKA)

永安 祐介 - 180cm / 80kg - 野田学園高校

Instagram : naga_frontooth

FRONTOOTH - SOMECITY OSAKA

SOMECITY OSAKA